Web Analytics Made Easy - Statcounter

صورتجلسه احداث خانه هنر ایرانیان

صورتجلسه مورخ 1399/09/20

در مورخه ذکر شده با حضور اعضای شورای سیاست گذاری و هیئت مدیره خانه هنر ایرانیان تشکیل شد که نام خانه مهد هنر ایرانیان در اولویت نام گذاری این سمن با نام مختصر خانه هنر ایرانیان به  اداره کل سازمان های مردم نهاد وزارت کشور پیشنهاد شد و اسامی بعدی هم توسط اعضا معرفی گردید

صورتجلسه وزارت کشور امضا گردید و اساسنامه در مرحله بعدی قرار گرفت که اهداف این سمن و شیوه اجرای آن نوشته شد که شامل خدمات صدور کارت ،خدمات تخفیفی و تقسیطی بیمه درمانی و با تخفیفات باشگاه هنر مندان ئر بیش از 3000 مرکز خرید و فروشگاهی-گردشگری ، باشگاهی و هواپیمایی و ......

درکنار تسهیلات بانکی و بیمه بازنشستگی و مستمربگیری مادام المعمر هنرمندان که اهداف در چشم انداز 5 ساله جهت حمایت از پیشکسوتان هنر مند ، برگزاری جشنواره های هنری و حمایت از برگزیدگان و ... بود.

 

صورت جلسه هیئت موسسین خانه هنر ایرانیان

 

 

 

معرفی نامه نماینده هیئت موسس به وزارت کشور