Web Analytics Made Easy - Statcounter

سومین نشست تخصصی نویسندگان خانه هنر ایرانیان

 

سومین نشست تخصصی نویسندگان در خانه هنر ایرانیان با حضور آقای ایرج صادقی مدیر شورای ایده پردازی و جمعی از نویسندگان مستعد برگزار شد. در یک گفتگوی صمیمی، هرکدام ازآنان ایده ها و طرحهای خود را بیان کرده و در ادامه به بحث و تبادل نظر پرداختند.