Web Analytics Made Easy - Statcounter

دومین نشست نویسندگان خانه هنر ایرانیان

 

 

دومین نشست تخصصی گروه نویسندگان با حضور آقای مهدی اجاقوند مدیرکل خانه هنر ایرانیان و آقای ایرج صادقی مدیرشورای ایده پردازان مجموعه، در سالن کنفرانس خانه هنر ایرانیان در پانزدهم دی ماه 1399 برگزار شد.

آقای صادقی هدف اصلی تشکیل خانه هنر ایرانیان را حمایت از هنرمندان پیشکسوت و تامین معیشتی آنان و جوانان مستعد دانست و درباره چشم انداز چند سال آینده خانه هنرایرانیان توضیحاتی را ارائه داد.

وی به هماهنگی خانه هنر ایرانیان با شبکه های کودک، تی وی پلاس و قرآن اشاره کرد و گفت: در این زمان متاسفانه هنر جایگاه اصلی خود را از دست داده و روابط جای آن را گرفته است.

در ادامه تصریح کرد اگر اهداف حوزه های تخصصی مشخص شود، مسیر دستیابی به آن آسانتر خواهد بود. تاکید اصلی من به هنرمندان این است که فراگیری آموزش های فنی مانند تدوین و فیلمبرداری را در برنامه خود قرار دهند. هرکدام از شما نویسندگان اگر ایده ای درباره ژانرکودک، مستند پرتره، زنان، کودکان و ضدجنگ دارید، خانه هنرایرانیان از آن استقبال می کند.

در پایان جلسه در یک محیط صمیمی هرکدام از نویسندگان حوزه های مختلف، سوالات و دغدغه های خود را بیان کردند.