Web Analytics Made Easy - Statcounter

پیشکسوت استخوان خردکرده یا جوانان مستعد؟!

 

جلسه ای با حضور آقای دکتر مهدی اجاقوند مدیرکل، آقای مهدی ابراهیمی مدیرعامل خانه هنر ایرانیان و آقای محمدعلی آقا بیگی مدیرعامل کانون ملی شعرا و خانم میترا دلفان آذری مدیر انجمن رویش برگزار شد.

دکتر اجاقوند در راستای تشریح و معرفی اهداف خانه هنر ایرانیان گفت: ایده اصلی دایر کردن خانه هنر ایرانیان از پنج سال قبل پی ریزی شده بود. یکی از اهداف اصلی مجموعه خانه هنر ایرانیان حمایت از جوانان مستعد و هنرمندان پیشکسوت و معیشت آنهایی است که با لقب پیشکسوت خانه نشین شده و در نهایت  دچار افسردگی و بیماری می شوند. خانه هنر ایرانیان برای اعضای باشگاه هنرمندان تسهیلات ویژه ای را که شامل قرارداد با سه هزار فروشگاههای مختلف تخفیفی، گردشگری و ... را در نظر گرفته است که در قالب یک اپلیکیشن است. این خانه یک تشکل مردم نهاد کاملا مردمی است و به هیچ ارگان و وزارتخانه ای تعلق ندارد.

آقای ابراهیمی تصریح کرد که خانه هنرایرانیان در نظر دارد تمام اعضای باشگاه خود را تحت بیمه تکمیلی میهن قرار دهد. در حال حاضر یکی از شرکت هلدینگ خود یعنی واردات و صادرات به نام گسترش سپهر هنرایرانیان در زمینه تجهیزات سینمایی را در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار داده است. ما در حال حاضر سه پروژه درحال تولید داریم که از اعضای هنرمند خانه هنر ایرانیان استفاده خواهیم کرد. در ادامه وی افزود علاوه بر آن شرکت های نظیردانش بنیان و خدماتی و غیره است که در طی سالهای آینده راه اندازی خواهد شد.

آقای محمدعلی آقابیگی مدیر کانون ملی شعرا ضمن تایید اقدامات و برنامه های خانه هنر ایرانیان، با معرفی فعالیتها و اقدامات خود در راستای حمایت از اعضای خود گفت: ما زمینه های فعالیت اجرایی بالایی داشته و در هر زمینه ای که امکان داشته باشد حاضر به همکاری با خانه هنر ایرانیان خواهیم بود.

دکتر اجاقوند در توضیح کارت های عضویت اعضای خانه هنر ایرانیان گفت: این کارت مانند کارت ملی افراد است که نام، نام خانوادگی و درجه هنری وی در آن درج شده است. درجه هنری ما در پنج گروه الف ویژه، الف، ب، ج و د بر اساس فعالیتها و رزومه هنری افراد صادر می شود.

آقای محمد علی آقا بیگی در ادامه خاطر نشان کرد که در انجمن نویسندگان باید یک نفر پیشکسوت و استخوان خرد کرده در این رشته باشد تا تمام فیلمنامه ها را بنویسد.

آقای ابراهیمی در پاسخ وی گفت: آن آقایی که استخوان خرد کرده است می تواند سرپرست باشد و جوانهایی که خوش فکر هستند باید بنشینند و بنویسند.آن جوانی باید مطرح شود که سالها  وقت گذاشته تا صاحب تخصص شود  و کسی نیست که دست او را بگیرد و حمایتش کند.

دکتر اجاقوند در ادامه گفت: ما باید به جوانها میدان بدهیم، تا چه زمانی باید نسبت به آنها بی تفاوت و بی اعتماد باشیم. چرا باید کسی به یک میز چهل سال چنگ بزند و اجازه ندهد تا آن جوان متخصص فعالیتی انجام دهد. پس این جوان باید چه کاری انجام دهد؟

آقای محمدعلی آقا بیگی اعلام آمادگی کرد تا در زمینه های رفاه، تخفیفات بلیط های سینما ها بین 30 تا 40 درصد برای اعضا در نظر گیرد در ادامه پیشنهاد کرد که از هر دو مرکز نمایندگانی جهت نظارت بر زمینه های فعالیتهای مشترک قرار گیرد. علاوه بر آن ما انجمن های ادبی بسیار، دو رادیو مجازی به نامهای رادیو رویش و هازمان داریم که می توان به معرفی اسپانسر و سرمایه گذار در همکاری های مستمر و دو جانبه داشته باشیم.

در پایان آقای دکتر اجاقوند افزود: خانه هنر ایرانیان امکان این را دارد که اپلیکیشین خود را در اختیار تمام اعضای کانون ملی شعرا  قرار دهد تا آنها نیز بتوانند از خدمات هنرمندان بهره مند شوند.