درباره شرکت ما

خانه هنر ایرانیان

بزرگترین حامی هنرمندان کشور

(موسسه آفرین گسترش هنر ایرانیان) به شمار ثبت:51151 افتخار دارد در راستای حمایت از هنرمندان و پیشکسوتان هنرمند و تحقق رسالت فرهنگی ، اجتماعی ، حمایتی از این قشر پرافتخار و ارتقای شان و منزلت هنرمندان در جامعه و انتقال دانش ،بینش و اعتلا و توسعه هنر برای نسل جوان و نواندیش کشور گام بردارد

54+شعبه فعال در دنیا
250+کارمند در کشور
36200+عضو فعال

ما که هستیم؟

ببینید چگونه این کار را می کنیم!

بیایید برخی از پروژه های کامل خود را بررسی کنیم