شماره: 1-14139 ب  1423

تاریخ:  1401/03/09       

پیوست : صلوات                

 «هواللطیف»

بخشنامه

( به کلیه واحد ها، معاونت ها، شورا ها ،شعبه ها و نمایندگی های سراسر کشور)

موضوع : شرایط عضویت و مراحل صدور کارت عضویت

با توجه به ماده 24 و 28  آئین نامه اجرایی خانه هنر ایرانیان با موضوعات شرایط عضویت و مراحل صدور کارت عضویت برای کلیه هنرمندان و فعالان فرهنگی و هنری در سراسر کشور و باتوجه به درخواست های زیاد عضویت و با توجه به مصوبه 14798 مورخه 20/12/1400 شورای سیاست گذاری خانه هنر ایرانیان با موضوعیت اصلاح شرایط عضویت و مراحل صدور کارت عضویت از تاریخ 01/01/1401 شرایط و مراحل به شرح زیر می باشد که اجرای این بخشنامه از تاریخ اعلامی درسراسر کشور الزامی می باشد

*شرایط عضویت

ماده 1 ) داشتن حداقل سن 18 سال تمام

تبصره 1-1 ) افراد زیر 18 سال الزام به داشتن رضایت نامه ولی برای عضویت در خانه هنر ایرانیان می باشند.

تبصره 2-1) حداقل سن برای عضویت در خانه هنر ایرانیان 5  سال (ویژه مشاغل بازیگری ،گویندگی و مشاغلی که کودکان در آن فعالیت می نماید) و برای سایر مشاغل حداقل سن 12 سال تمام می باشد.

ماده 2) داشتن حداقل دو سال فعالیت مستمر در عرصه های فرهنگی و هنری و داشتن حداقل 2 روزمه کاری مرتبط برای عموم اعضا که مدارک دانشگاهی یا آموزشی مرتبط با شغل مورد فعالیت را نداشته باشند

تبصره 1-2 ) افراد تازه ورود به عرصه فرهنگی و هنری حداقل داشتن مدارک دانشگاهی مرتبط یا گواهی نامه آموزشی از کلیه آموزشگاه های سراسر کشور همراه با یک رزومه فعالیت فرهنگی و هنری (این افراد از داشتن سابقه 2 ساله معاف می باشند)

تبصره 2-2 ) کلیه دانشجویان و یا هنرجویان که درحال تحصیل و یا آموزش در کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی هنری در سراسر کشور می باشند هیچ گونه محدودتی برای عضویت در خانه هنر ایرانیان را ندارد (معاف از ارائه رزومه کاری می باشند)

* مراحل تائید و صدور کارت عضویت خانه هنر ایرانیان

مرحله اول ) استعلام کلیه مدارک هویتی، تحصیلی و مدارک شغلی و سوابق فعالیتی و اصلاح مدارک هویتی ،تحصیلی،شغلی و سوابق و تائید آن ها پس از اصلاح

  • مدت زمان انجام کار : حداکثر 30 روز کاری از زمان ثبت نام نهایی
  • ارسال پرونده به معاونت پژوهشی فرهنگی و هنری

مرحله دوم ) دسته بندی هنرمندان در معاونت پژوهشی ، فرهنگی و هنری جهت فعالیت در مجموعه خانه هنر ایرانیان و کلیه برنامه ها پیش بینی شده توسط معاونت برای دسته بندی های مختلف

  • مدت زمان انجام کار: حداکثر 10 روز کاری از زمان دریافت پرونده از واحد ثبت نام
  • ارسال پرونده به معاونت رفاهی و پزشکی و درمانی

مرحله سوم ) تخصیص خدمات رفاهی و تخصیص خدمات پزشکی و درمانی بر اساس نیاز هنرمند

  • مدت زمان انجام کار: حداکثر 15 روز کاری از زمان دریافت پرونده از معاونت پژوهشی ،فرهنگی و هنری
  • ارسال پرونده به واحد صدور

مرحله چهارم ) صدور کارت عضویت و ارسال از طریق پست

  • مدت زمان انجام کار: حداکثر 20 روز کاری از زمان دریافت پرونده از معاونت رفاهی ،درمان و پزشکی
  • ارسال پرونده به واحد ثبت نام

حداقل مدت زمان دریافت کارت عضویت 45 روز کاری

حد اکثر مدت زمان دریافت کارت عضویت 75 روز کاری می باشد

*هزینه عضویت

باتوجه به شرایط اقتصادی پیش آمده برای عموم مردم حق عوضیت سالانه 1401 نسبت به سال 1400 بدون تغییر می باشد و هزینه عضویت مبلغ 120 هزار تومان و هزینه پست 20 هزار تومان و مبلغ پرداخت نهایی با مالیات بر ارزش افزدوه مبلغ 154.126 هزار تومان  کماکان ثابت می باشد .

 (و من‌الله توفیق)

                                                                                                   با تشکر و احترام

                                                                                             مدیر کل خانه هنر ایرانیان

                                                                                                  مهندس علی قدیری