Web Analytics Made Easy - Statcounter

جهت خرید یا فروش سهام خانه هنر هنر ایرانیان می تواند از طریق درگاه مربوطه اقدام نمایید 

از آنجایی که در جهان سه نوع سهام وجود دارد که هرکدام کاربرد خاص خود را دارد این سه نوع سهام شامل 
1- سهام عام یا همان سهامی که دربورس معامله میگردد
2- سهام خاص یا همان سهامی که برای احداث کارخانه یا شرکت تخصیص داده می شود 
3- سهام سازمانی یا همان سهامی که توسط سازمان های خاصی در اختیار افراد قرار میگیرد که یکی از بهترین سهام هایی هست که میتوان گفت 
خانه هنر ایرانیان برآن شد که هر سه ماه یکبار مقدار 4میلیون سهم از سهام سازمانی خود را در دسترس عموم جهت معامله قرار دهد که هیچگونه افت یا ضرری در پیش نداشته باشد 
سهام سازمانی خانه هنر ایرانیان همواره در حال رشد می باشد و هیچگاه منفی نمی شود 
خانه هنر ایرانیان این رشد را به عنوان پاداش در اختیار کاربران قرار می دهد و کاربر باید درزمان مناسب سهام خود را بفروشد رشد سهام ها به صورت تساعدی بالامی رود و کاربری سود بیشتری از این سهام می برد که بداند چه زمانی برداشت نماید. 

به طور مثال 
ارزش هریک سهم عمومی خانه هنر در اول تیر ماه 23290ریال می باشد و بعد از رشد در پایان تیر ماه به 24390 ریال  برسد یعنی هر سهم 1100 ریال رشد کرد 
وارد ماه بعد می شویم اول مرداد ماه قیمت هر سم 24390 می باشد و بعد از رشد درپایان مرداد ماه ممکن است 26850 برسد این یعنی 2460 ریال رشد داشت حال ممکن است پایان مرداد ماه 24800 ریال شود این یعنی 410 ریال هرسهم رشد داشته است
از انجایی که گفتیم این نسبت به خود کاربران دارد که در چه زمانی سهام خود را بفروشند .

 
 روش خرید و فروش سهام خانه هنر ایرانیان به این صورت می باشد که شما از طریق 
1- سایت اینترنتی خانه هنر به نشانی www.iranianarthome.ir مراجعه کرده و از طریق صفحه مربوط به سهام اقدام به خرید و فروش نمایید 
2- به یکی از شعب یا نمایندگی های خانه هنر ایرانیان در سراسر کشور مراجعه کرده و از آن طریق اقدام نمایید.

چگونه می توان سهام خانه هنر ایرانیان خرید و فروش کرد؟