استعلام عضویت خانه هنر ایرانیان

استعلام کارت عضویت

کد یکتا یا کد ملی :

جهت استعلام از کد ملی یا کد یکتای پشت کارت خود استفاده نمایید

کد ملی را مانند نمونه بدون خط فاصله وارد کنید 0012359875

توجه نمایید که کد یکتا مانند نمونه  وارد کنید G-142541236 

توجه نمایید کد های جدید یکتا با پیش شناسه UIC را فقط عدد مورد نظر را وارد کنید 

مثال : UIC-0000246776    را جهت استعلام 0000246776 وارد نمایید.

توجه نمایید که پس از استعلام صفحه ای که باز میشود شامل این تصویر باشد

امتیاز دهی به خانه هنر ایرانیان
5/5

فرم نظر سنجی